Moln

Pass, nationellt ID-kort och visum

  1. Home
  2. Bra att veta
  3. Innan avresa
  4. Pass och visum

Information om gästernas betyg

Nedan finner du viktigt information angående vad som gäller för pass, nationellt ID-kort och visum inför din resa.

Pass

För att din resa ska gå smidigt är viktigt att du har ett giltigt och helt pass när du påbörjar din resa. Se även till att det finns minst en tom sida i passet. Du ska också titta över visumbestämmelserna för det land som du ska resa till. Det är du som resenär som ansvarar för att ta reda på denna information.

Ett pass som är trasigt eller går ut under restiden är ogiltigt. För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs att passet är giltigt minst sex månader efter hemkomst. Observera att pass även krävs för barn och spädbarn. Speciella regler gäller ibland för barn till utländska medborgare, även om barnet är fött i Sverige och har svenskt pass. För svensk medborgare med utländskt ursprung, samt för utländsk medborgare bosatt i Sverige, gäller ibland särskilda visumbestämmelser för inresa i andra länder. I sällsynta fall har svensk medborgare av utländskt ursprung inte automatiskt inreserätt i ett land. Om du är osäker är det därför viktigt att kontakta landets ambassad för korrekt information. Om inget annat anges betalar resenären för eventuella kostnader i samband med nekad inresa. Om du p.g.a. avsaknad av giltigt pass eller visum förorsakar flygbolaget, eller arrangören kostnader, bär du personligen det ekonomiska ansvaret.

Nationellt ID-kort

Med ett svenskt Nationellt id-kort kan du resa till följande länder: Cypern, Grekland, Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Spanien (inklusive Kanarieöarna).

För resor till Egypten krävs ett pass som är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. 

För resor till Turkiet krävs ett pass som är giltigt minst 150 dagar efter hemkomst.

Visum

För vissa av våra resmål krävs ett visum. Att resa med rätt dokument är ditt eget ansvar. Airtours kan inte hållas ansvarig för detta.
Har du annan nationalitet än svensk, rekommendera vi dig att ta kontakt med ambassaden för det land du ska åka till och själv undersöka vilka visumregler som gäller.

Följande länder kräver visum:

Egypten

Egypten

För resor till Egypten, förutom till Sharm El Sheikh, behövs visum. (f¨r resor till Sharm El Sheikh se information längre ner).

Man kan köpa visum när man ankommer till flygplatsen men vi rekommenderar att man förköper visumet vid bokningen.

Om du har förköpt visum via oss, kommer du få dokumentet du visar upp på flygplatsen med dina resedokument. I resedokumenten kommer det finnas en sida med rubriken ”service”, som gäller för visumet. Vid ankomst gå till Airtours/Sunweb disken och visa dom dokumentet för att få ditt visum.

Visum för resor till Sharm El Sheikh

Resenärer till Sharm El Sheikh behöver endast Sinai visa, om vistelsen är under 15 dagar. Vid ankomst till flygplatsen får man en inresestämpel till landet utan kostnad. Med denna stämpel i passet är man endast tillåten att vistas i och runt Sharm El Sheikh området och Dahab med omgivande öknen. Visat, som är stämplen i passet man får vid ankomst, är endast giltigt för 15 dagar. Om man vill göra utflykter till Kairo eller Luxor behöver man köpa ett turist visum.

Observera att, gäller vistelsen i Sharm El Sheikh längre än 15 dagar behöver du alltså köpa ett turist visum för att få vara i landet.