Moln

Balkong och havsutsikt

  1. Home
  2. Bra att veta
  3. Boende
  4. Balkong och havsutsikt

Information om balkonger och havsutsikt

De rum och lägenheter som beskrivs ha balkong kan även vara belägna på nedersta våningen. Med balkong menas en balkong/uteplats som är inhägnad med ett räcke. Markterrasser är inte inhägnade men kan i undantagsfall ha ett mindre staket, ofta med en grind. Läs mer om varje hotell för specifik beskrivning beträffande just det hotellet.

Med havsutsikt menas att du tydligt ska se havet från balkongen/terrassen. Havsutsikt betyder dock inte att havet måste utgöra hela utsikten. Ibland är rummet vinklat direkt mot havet och ibland snett mot havet. Utsikten kan också variera från rum till rum på samma hotell. I de fall utsikten är delvis skymd av exempelvis växtlighet kan den även definieras som delvis havsutsikt eller begränsad havsutsikt. Tänk också på att havsutsikten per automatik blir bättre desto närmre havet hotellet är beläget. Även ett hotell som ligger längre från havet kan ha havsutsikt, men då består en stor del av utsikten av marken mellan hotellet och havet.