Airtours klimatkompenserar!

Vi klimatkompenserar nu alla flygresor och hotellövernattningar. Klimatkompensationen ingår i resans pris och gör det enklare för dig att resa på ett mer hållbart sätt.

Vad innebär klimatneutralt när man reser med Airtours?

Idag finns det ingen möjlighet att resa helt utan att orsaka negativa utsläpp. Vi ser till att resan med oss kompenseras via ett förnybart energiprojekt. Projektet levererar energi från exempelvis vind, som inte påverkar klimatet negativt. Detta är således ett sätt att ta ansvar för de utsläpp som en resa orsakar och få dem att minska på annat håll med motsvarande mängd.

Vilka delar av resan kommer vara klimatneutrala?

När du reser med Airtours kommer din flygresa, oavsett flygbolag, att klimatkompenseras fullt ut. Klimatkompensationen fokuserar alltså inte bara på koldioxidutsläppen utan även på övriga växthusgasutsläpp från flygresorna såsom ångspår, sot och kväveoxid.

Klimatkompensationen för hotellvistelsen har tagits fram utifrån ett forskningsprojekt där Göteborgs universitet är huvudman. Där finns medeldata för vad hotell i olika länder släpper ut i snitt per natt. Projektet saknar dock en kartläggning av Airtours samtliga destinationer. I de fall ett land inte finns representerat i rapporten har vi istället valt att använda de schabloner som finns angivna i materialet. För att kompensera för högre eventuella differenser av koldioxidutsläpp per hotellnatt på dessa destinationer har vi valt att lägga på en schablon om 30 %. På så sätt känner vi oss trygga med att även hotellvistelsen klimatkompenseras fullt ut.

När börjar detta gälla?

Klimatkompensation kommer att gälla alla avresor från den 4/6 - 2019. Oavsett när resan är bokad.

Vilken partner har Airtours och hur verifieras utsläppsminskningen?

Vi har valt att samarbeta med GreenSeat, som arbetar med en mängd olika projekt, samtliga med den bäst renommerade standarden som finns att tillgå. GreenSeat är en del av "Climate Neutral Group" som använder strikta kvalitetskriterier. Alla projekt är VCS- eller Gold Standard-certifierade och bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Koldioxidutsläpp från en resa beräknas med GreenSeat-kalkylator i kombination med en zonmodell. GreenSeat arbetar med data och metod som publicerats av DEFRA (Department for Environment Food and Rural Affairs). Det projekt som Airtours i huvudsak valt att investera i är vindkraft i Indien enligt standarden VCS (Verified Carbon Standard). Projektet ersätter fossila bränslen och på detta sätt kompenseras utsläppen av växthusgaser. Därtill bidrar projektet till globala mål för en hållbarare utveckling.

Följ Airtours i sociala medier

I väntan på nästa resa hittar du oss på Facebook och Instagram.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Få erbjudanden via e-post – först av alla!