Moln

Reklamationer

  1. Home
  2. Bra att veta
  3. Efter resan
  4. Reklamationer

Information om reklamationer

För semestern
Om ditt klagomål gäller Airtours eller bokningsprocessen kan du skicka in det till oss via kontaktformulär.

Efter mottagande av ett klagomål före avresa skickar vi en bekräftelse på mottagande med en behandlingstid på 1 dag. Beroende på typ av kommentar kan det hända att vi behöver mer tid för att ge ett lämpligt svar. I så fall får du alltid en substantiell respons från oss inom 2 veckor efter mottagandet av ditt klagomål. Vi tar självklart hänsyn till din avresedatum.

Under semestern
Om du har ett klagomål om din semester med Airtours måste du först kontakta Airtours-guiden på din destination. Kontrollera dina resehandlingar för att hitta deras kontaktuppgifter. Om du inte är nöjd med ditt boende på något sätt ska du förutom att kontakta din Airtours-guide också omedelbart anmäla detta till receptionen på ditt boende. Vår guide är redo för dig att lösa dina klagomål på destinationen. Tack vare detta tillvägagångssätt är det oftast möjligt att omedelbart lösa ditt klagomål enligt dina önskemål. Efteråt, när du kommer hem, är det naturligtvis inte längre möjligt att lösa problemet.

Om ditt klagomål inte har behandlats på ett sätt som tillfredsställer dig är det viktigt att du fyller i ett kundservice formulär hos vår guide. 

Efter semestern
Om ditt klagomål inte har lösts under din semester, skicka då en kopia av ditt kundservice formulär, tillsammans med en skriftlig motivering till oss via kontaktformulär.

Airtours måste få detta senast inom två månader efter att din semester har avslutats. Det räcker inte att skicka in kundservice formuläret utan ytterligare bevis för att hantera ditt klagomål. När vi har mottagit formuläret och motiveringen skickar vi dig en bekräftelse. 

Klagomål kan skickas via vårt kontaktformulär eller per post, se adressen nedan
Airtours
Birger Jarlsgatan 64
114 29 Stockholm 
Sverige

Tänk på att klagomål som inte har rapporterats på plats inte kan åtgärdas.

Om ditt klagomål gäller Airtours eller upprättandet av bokningen kan du lämna in ditt klagomål via kontaktformuläret på hemsidan. Efter mottagandet av klagomålet, före avresan, skickar vi inget mottagningsbevis. Detta beror på att vi inom 4 veckor, eller tidigare vid tidigare avgångar, vill behandla ditt klagomål.

Vid gränsöverskridande tvister kan du också vända dig till EU:s plattform för tvistlösning online via den här länken.