Moln

Skadat eller förlorat bagage

  1. Home
  2. Bra att veta
  3. Bagage
  4. Skadat eller förlorat bagage

Information om skadat eller förlorat bagage

Skadat eller förlorat bagage skall omgående och personligen anmälas till flygbolagets representant på flygplatsen. Du får då en kopia på förlustregistreringen, en så kallad PIR-rapport. Om något skulle hända ditt bagage ersätts du i enlighet med flygbolagets gällande bestämmelser. Vänligen notera att flygbolagens ersättning för skadat eller förlorat bagage är begränsat. Vi ber dig läsa den information som finns på respektive flygbolags hemsida gällande ersättning. Viss information finns även på boardingkortets baksida.

Har du en reseförsäkring/hemförsäkring gäller den oftast även skadat och förlorat bagage. Hör efter med ditt försäkringsbolag.

Farligt gods

Särskilda bestämmelser gäller för transport av farligt gods. Läs mer hos Transportstyrelsen.

Montrealkonventionen

Regler beträffande flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage i enlighet med Montrealkonventionen. Läs mer här.