#JaAirtours

  1. Home
  2. Res med Airtours
  3. #JaAirtours

Här kan du läsa villkor för #JaAirtours

Vi älskar de bilder som du lägger upp på Instagram och Facebook med taggen #ResMedAirtours och #Airtours.

Därför vill vi be om din tillåtelse att dela och använda dina bilder i våra kanaler. Dessa kanaler är främst vår hemsida och sociala medier (Facebook och Instagram), men kan också omfatta andra kanaler, som t.ex. nyhetsbrev och tryck.

Genom att svara på vår begäran med #JaAirtours accepterar du följande villkor:

  • Du ger Sunweb Group GmbH tillåtelse att använda och publicera alla bilder du har svarat på, och därmed taggat med #JaAirtours, i Airtours kanaler och marknadsföring. Detta görs efter Airtours bedömning och utan några förpliktelser gentemot dig.
  • Medgivandet är royaltyfritt och inte exklusivt, vilket innebär att Airtours inte gör anspråk på äganderätten till bilderna och våra systerföretag i andra länder får även använda bilderna. Bildrättigheterna kvarstår därmed hos dig och tillståndet utesluter inte andra avtal.
  • Du bekräftar och garanterar att:

o Du äger och kontrollerar rättigheterna till bilderna.

o Du har tillåtelse från alla personer som syns på bilderna.

o Användningen av dina bilder kommer inte att kränka tredje parts rättigheter eller lag.

o Du är en person och inte ett företag och är minst 18 år eller har fått godkännanden från en vårdnadshavare.

  • Du frigör Sunweb Group GmbH från alla förpliktelser att betala för användningen och immateriella rättigheter av bilder.
  • Du frigör Sunweb Group GmbH och alla personer som agerar på Airtours vägnar från alla anspråk (inklusive från tredje part) och förpliktelser oavsett typ, som kan uppstå i samband med användningen av bilderna. Har du frågor om våra resor eller skydd av personuppgifter kan du alltid kontakta oss på info@Airtours.se