Moln

Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt

  1. Home
  2. Om Airtours
  3. Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt

Villkor

Alla semesterresor som erbjuds via denna webbplats omfattas av både Airtours villkor för resebokningar online. Du kan läsa mer om detta i våra allmänna resevillkor. 

Skötsel

Airtours gör allt för att säkerställa att informationen på denna webbplats är tillförlitlig och korrekt. Trots detta är det möjligt att felaktigheter i och/eller utelämnanden informationen av kan förekomma. För uppenbara fel och inmatningsfel kan Sunweb inte hållas ansvarigt.

Ämne

Airtours förbehåller sig rätten att utan besökarens samtycke ändra priser och paket, och göra ändringar på webbplatsen om situationen kräver det. All flyg- och reseinformation kan komma att ändras.

Hyperlänkar

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Airtours är inte ansvarigt för och accepterar inget ansvar för riktigheten, fullständigheten och aktualiteten i innehållet på dessa hemsidor eller deras tillgänglighet, inte heller om den information som tillhandahålls av eller via dessa hemsidor görs tillgänglig på ett lagligt sätt. Informationen på tredje parts webbplatser är inte en del av den information som Sunweb tillhandahåller för att boka en resa med Airtours. Informationen på tredje parts webbplatser är därför inte en del av något avtal mellan köpare och Sunweb.

Elektronisk kommunikation och bevisning

För missförstånd, försening eller felaktiga uppgifter som beror på användning av internet eller något annat kommunikationsmedel mellan besökaren och Airtours (eller mellan Airtours och besökare som anlitar tredje man) är Airtours inte ansvarigt, utom i de fall det kan föreligga grov vårdslöshet från Airtours sida.

Administrationen genom Airtours räknas som avgörande bevis för existensen, innehållet och genomförandet av ett avtal med den part som leder i eventuella rättsliga förfaranden. Detta kan användas för att bevisa existensen av ett avtal som är gällande.

Kvalificeringssystem

Airtours använder sitt eget klassificeringssystem. Antalet stjärnor anger vilken kvalitet man kan förvänta sig av en viss fastighet. Det är inte bara att ta hänsyn till faciliteterna i boendet och utformningen av rummen och lägenheterna, utan också atmosfären i komplexet och den uppskattning som tidigare Sunweb-gäster har visat.

Offentliggörande

På webbplatsen har planritningar tagits fram i samarbete med ett externt företag. På Airtours webbplats tillhandahålls fotografier av boenden genom lokala turistbyråer, olika företag och några (professionella) fotografer. Bilderna på boendena är endast till för att ge dig en uppfattning. Eftersom varje lägenhet eller hotellrum inte är likadant, är det möjligt att den faktiska bokade inkvarteringen skiljer sig från bilden. Av uppenbara typografiska skäl kan Airtours inte hållas ansvarigt. Airtours förbehåller sig rätten att utan kundens medgivande ändra priser och arrangemang om situationen kräver. Eventuella fel i en broschyr, annons eller någon annan publikation på Airtours webbplatser kommer att återställas, så att du alltid har den mest aktuella och korrekta informationen tillgänglig.

Upphovsrätt

Upphovsrätt Airtours. Ingenting på Airtours webbplats eller broschyr får kopieras, reproduceras eller publiceras med hjälp av fotokopiering, mikrofilm eller på något annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Airtours.