Moln

Reseförsäkring

  1. Home
  2. Bra att veta
  3. Under resan
  4. Reseförsäkring

Information om reseförsäkring

Det är viktigt att du har ett fullständigt försäkringsskydd när du reser utomlands. Personskada, sjukdom och stöld är exempel på försäkringsfrågor. Det är ditt eget ansvar att se till att du har en försäkring samt att ta reda på vad din försäkring täcker. Airtours står inte som ersättningsansvariga i ärenden som är försäkringsfrågor. Airtours samarbetar med AXA försäkringar för att ge dig en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera om din hemförsäkring innehåller ett reseskydd utanför norden (konto- och kreditkort innehåller normalt inte en fullständig reseförsäkring). Med AXA försäkringar kompletterar du grundskyddet i hemförsäkringen och du får en heltäckande reseförsäkring.

På de resmål där Airtours har egen personal på plats kan du alltid ta hjälp av våra guider. Tänk dock på att guiderna endast kan hänvisa till vart du ska vända dig och hur du ska gå tillväga när det gäller sjukdom eller stöld/inbrott men de har inte själva exempelvis medicinsk kompetens. Våra guider hjälper dig så långt det går men har inte ansvar över resenärerna utan det yttersta ansvaret för varje person ligger hos resenären själv. Reser du ensam och är under 18 år har din vårdnadshavare ansvaret, denne ska ha godkänt din resa och skickat in ett minderårigintyg till Airtours före avresa.

Tänk på att de allra flesta försäkringsbolag kräver läkarintyg vid sjukdom eller att du gjort en polisanmälan vid stöld för att du ska vara berättigad ersättning. Airtours kan aldrig intyga detta. Glöm inte att alltid ta med dig identifikation i form av pass vid eventuellt läkarbesök.