Arlanda

Kata Palm Resort & Spa

3.5

Phuket, Thailand

Bilder

Kata Palm Resort & Spa bild 1 Kata Palm Resort & Spa bild 2 Kata Palm Resort & Spa bild 3 Kata Palm Resort & Spa bild 4 Kata Palm Resort & Spa bild 5 Kata Palm Resort & Spa bild 6 Kata Palm Resort & Spa bild 7 Kata Palm Resort & Spa bild 8 Dubbelrum deluxe, 2‑4 personer Kata Palm Resort & Spa bild 9 Dubbelrum deluxe, 2‑4 personer Kata Palm Resort & Spa bild 10 Kata Palm Resort & Spa bild 11 Kata Palm Resort & Spa bild 12 Kata Palm Resort & Spa bild 13 Kata Palm Resort & Spa bild 14 Kata Palm Resort & Spa bild 15 Kata Palm Resort & Spa bild 16