Arlanda

Terrace Mar Suite Hotel

4.0

Madeira, Portugal

Läge & karta

Turistområde med genomfartstrafik. Nivåskillnader och trappor i området. Utanför hotellet finns både busshållplats för lokalbussen och taxistation.

Terrace Mar Suite Hotel


Madeira
Airtours andra hotell på Madeira