Pass och visum

Det är viktigt att du har ett giltigt och helt pass när du reser. Du måste också se över visumbestämmelserna i det aktuella landet. Det är varje resenärs eget ansvar att ta reda på denna information.

Pass

Ett pass som är trasigt eller går ut under restiden är ogiltigt. För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs att passet är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Observera att pass även krävs för barn och spädbarn. Speciella regler gäller ibland för barn till utländska medborgare, även om barnet är fött i Sverige och har svenskt pass. För svensk medborgare, svensk medborgare med utländskt ursprung samt för utländsk medborgare bosatt i Sverige, gäller ibland särskilda visumbestämmelser för inresa i andra länder. I sällsynta fall har svensk medborgare av utländskt ursprung inte automatiskt inreserätt i ett land. Kontakta därför respektive lands ambassad för upplysningar. Om inget annat anges betalar resenären för eventuella kostnader i samband med nekad inreserätt. Vi rekommenderar att visum ordnas i Sverige. Den som p.g.a. avsaknad av giltigt pass eller visum förorsakar flygbolag, eller arrangörkostnad, bär personligen det ekonomiska ansvaret för detta.

Visum

Se noga över visumbestämmelserna för det aktuella landet du ska resa till. På varje orts sida på vår hemsida finns grundläggande information för respektive land under ”fakta” (du kan söka i sökrutan på exempelvis ”Kreta”). För vidare information hänvisar vi till respektive lands ambassad eller konsulat.

Följ Airtours i sociala medier

I väntan på nästa resa hittar du oss på Facebook och Instagram.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Få erbjudanden via e-post – först av alla!