Pass, nationellt ID-kort och visum

Nedan finner du viktigt information angående vad som gäller för pass, nationellt ID-kort och visum inför din resa.

Pass

För att din resa ska gå smidigt är viktigt att du har ett giltigt och helt pass när du påbörjar din resa. Se även till att det finns minst en tom sida i passet. Du ska också titta över visumbestämmelserna för det land som du ska resa till. Det är du som resenär som ansvarar för att ta reda på denna information.

Ett pass som är trasigt eller går ut under restiden är ogiltigt. För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs att passet är giltigt minst sex månader efter hemkomst. Observera att pass även krävs för barn och spädbarn. Speciella regler gäller ibland för barn till utländska medborgare, även om barnet är fött i Sverige och har svenskt pass. För svensk medborgare med utländskt ursprung, samt för utländsk medborgare bosatt i Sverige, gäller ibland särskilda visumbestämmelser för inresa i andra länder. I sällsynta fall har svensk medborgare av utländskt ursprung inte automatiskt inreserätt i ett land. Om du är osäker är det därför viktigt att kontakta landets ambassad för korrekt information. Om inget annat anges betalar resenären för eventuella kostnader i samband med nekad inresa. Om du p.g.a. avsaknad av giltigt pass eller visum förorsakar flygbolaget, eller arrangören kostnader, bär du personligen det ekonomiska ansvaret.

Nationellt ID-kort

Med ett nationella ID-kort kan du resa till följande länder utan att medföra pass: Belgien, Bulgarien, Cypern*, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

*Resor till Cyperns norra del kräver pass. Kontrollera med flygbolaget att din resehandling är giltig för inresa.

Visum

Se noga över visumbestämmelserna för det land du ska resa till. Vi rekommenderar att visum ordnas i Sverige innan avresa.På varje ortssida på vår hemsida finns grundläggande information för respektive land under ”fakta” (du kan söka i sökrutan på exempelvis ”Kreta”). För vidare information hänvisar vi till respektive lands ambassad eller konsulat.

Följ Airtours i sociala medier

I väntan på nästa resa hittar du oss på Facebook och Instagram.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Få erbjudanden via e-post – först av alla!