Reklamationer

Om något inte var till belåtenhet under din resa tar vi gärna emot dina synpunkter eftersom att vi aktivt arbetar för att förbättra vår service och verksamhet. För att underlätta hanteringen ber vi dig att använda vårt reklamationsformulär så att vi får all den information vi behöver för att handlägga ditt ärende.

Vid skickad reklamation erhåller du ett meddelande/bekräftelsemail där det framgår inom vilken tidsram du kan vänta dig ett svar. Vissa reklamationer går fortare att besvara och andra tar längre tid, detta beror på att vi är måna om att kontakta berörd personal samt samarbetspartners för att erhålla all nödvändig information om ärendet och för att kunna göra en rättvis bedömning.

Din reklamation måste vara Airtours tillhanda senast två månader efter din hemkomst.

Om ditt ärende gäller sjukdom, skada eller inbrott är det en försäkringsfråga och det är ditt försäkringsbolag du ska vända dig till. I det fall du köpt en reseförsäkring via Airtours är du försäkrad hos Solid Försäkringar, kontakta dem på 013 - 13 13 13 eller via info@solidab.se.

Mer information om Solids reseförsäkringar hittar du här

Tänk på att de allra flesta försäkringsbolag kräver läkarintyg vid sjukdom eller att du gjort en polisanmälan vid stöld för att du ska vara berättigad ersättning. Airtours kan aldrig intyga detta.

Generella kriterier för kompensation

Vid hanteringen av ditt ärende utgår vi från det avtal du som kund ingått med oss som researrangör. Vi tar ställning till eventuell ersättning utifrån det som avtalet innefattar; våra resevillkor, information som framgår på din biljett samt information på Airtours hemsida under bland annat "Bra att veta". Vi följer också paketreselagen och branschpraxis.

Det är viktigt att du framför dina synpunkter för Airtours personal på plats på resmålet och för hotellpersonalen. Detta för att vi ska få möjlighet att åtgärda eventuella problem/felaktigheter direkt på plats. Du är i enlighet med resevillkoren och praxis inte berättigad ersättning om du inte påtalat dina synpunkter direkt på plats. Detta beror också på att Airtours med sina samarbetspartners varken fått en chans att verifiera eller åtgärda problemen.

Tänk på att alltid spara kvitton för eventuella utlägg. I det fall du är berättigad ersättning behöver Airtours erhålla ett kvitto för dina utlägg.

Vid kompensation

En resa består av många olika delar och ersättning utgår enligt praxis endast för den delen av resan som varit bristfällig.

Airtours återbetalar dig via en utbetalningsavi eller direkt tillbaka på ditt kort, detta beror på sättet du valt att betala din resa och du meddelas tillsammans med vårt svar på din reklamation hur du kommer att erhålla din kompensation.

Följ Airtours i sociala medier

I väntan på nästa resa hittar du oss på Facebook och Instagram.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Få erbjudanden via e-post – först av alla!